RSS Obec Prietrž http://prietrz.sk RSS kanál obce Obec Prietrž sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Výberové konanie http://prietrz.sk/sprava/6420/n 6420 VK na riaditeľa/ľku MŠ http://prietrz.sk/data/news/prietrz.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_1f4087_sm.jpg Oznámenie o začatí konania http://prietrz.sk/sprava/6419/n 6419 v prílohe http://prietrz.sk/data/news/prietrz.sk/2019/elektrina-stlpy-podvecer_ad0256_sm.jpg Veterinári oznamujú http://prietrz.sk/sprava/6097/n 6097 Oznam pre včelárov http://prietrz.sk/data/news/prietrz.sk/2019/vcely_80a31a_sm.jpg Máj http://prietrz.sk/sprava/5835/n 5835 30.4.2019 o 18,00 h stavanie mája http://prietrz.sk/data/news/prietrz.sk/2019/dsc_0844_a72282_sm.jpg Prosba o pomoc http://prietrz.sk/sprava/5746/n 5746 Pomôžme http://prietrz.sk/data/news/prietrz.sk/2019/medicina-doktor-choroba-lekar_ad2642_sm.jpg Čistý chotár - poďakovanie http://prietrz.sk/sprava/5507/n 5507 Poďakovanie http://prietrz.sk/data/news/prietrz.sk/2019/dedinka-priroda-slovensko_b302a9_sm.jpg Ako máme triediť? http://prietrz.sk/sprava/5427/n 5427 Informácia pre občanov http://prietrz.sk/data/news/prietrz.sk/2019/smetiak-kose-odpad-separovanie_6ec2a0_sm.jpg Povinná školská dochádzka http://prietrz.sk/sprava/5051/n 5051 Mesto Senica oznamuje rodičom http://prietrz.sk/data/news/prietrz.sk/2019/dieta-luka_b5cab5_sm.jpg Ochrana lesov http://prietrz.sk/sprava/4856/n 4856 OR hasičského a záchranného zboru v Senici oznamuje http://prietrz.sk/data/news/prietrz.sk/2019/les-cesta-luce_87bada_sm.jpg Plnenie rozpočtu http://prietrz.sk/sprava/4747/n 4747 Plnenie rozpočtu,  r. 2018 http://prietrz.sk/data/news/prietrz.sk/2019/peniaze-mena-euro_27ad15_sm.jpg